Deze KnowledgeGraphic is gebaseerd op een onderzoek uit 2015 van de Brandon Hall Group. Het zoomt in op de vraag hoe in verschillende regio’s in de wereld - West-Europa, het VK, India, China en Oceanië - wordt omgegaan met technologie en ownership rondom tijdregistratie processen.

Infographic: Tijdregistratie Wereldwijd

 <span>Deze KnowledgeGraphic isgebaseerd op een onderzoek uit 2015 van de Brandon Hall Group. Het zoomt in opde vraag hoe in verschillende regio’s in de wereld - West-Europa, het VK,India, China en Oceanië - wordt omgegaan met technologie en ownership rondomtijdregistratie processen.</span></p><p>