Solide gegevens voor de tijdregistratie van personeel vormen de kern van het hedendaagse personeelsbeheer – en zijn daarnaast een cruciaal snijvlak tussen HR en de onderneming. Het onderzoek ‘HCM Technology Trends’ van de Brandon Hall Group uit 2015 toont aan dat organisaties in West-Europa de voordelen van automatisering beginnen te plukken.

Tijdregistratie trends in West-Europa

span>Solide gegevens voor de tijdregistratie van personeel vormen de kernvan het hedendaagse </span><span style=&#34;line-height: 1.4em;&#34;>personeelsbeheer – en zijn daarnaast een cruciaal snijvlak tussen HR ende onderneming. Het onderzoek ‘HCM Technology Trends’ van de Brandon Hall Groupuit 2015 toont aan dat organisaties in West-Europa de voordelen van automatiseringbeginnen te plukken.</span