De kosten van absentie worden vaak slecht begrepen of gezien als niet-meetbaar. Soms denkt men zelfs ten onrechte dat deze kosten verwaarloosbaar zijn, of dat ze horen bij de vaste salariskosten. Waar de meeste kostenposten in een bedrijf vaak duidelijk bijgehouden worden, zijn de kosten van afwezigheid vaak onduidelijk en worden ze niet of nauwelijks bijgehouden. Toch hebben deze kosten een grote impact op uw organisatie. Beheers de effecten van afwezigheid en verzuim. Verlaag de kosten en verhoog de productiviteit door het gebruik van een geautomatiseerde oplossing voor afwezigheidsbeheer.

Whitepaper: Beheers de effecten van afwezigheid en verzuim

De kosten van absentie worden vaak slecht begrepen of gezien als niet-meetbaar. Soms denkt men zelfs ten onrechte dat deze kosten verwaarloosbaar zijn, of dat ze horen bij de vaste salariskosten. Waar de meeste kostenposten in een bedrijf vaak duidelijk bijgehouden worden, zijn de kosten van afwezigheid vaak onduidelijk en worden ze niet of nauwelijks bijgehouden. Toch hebben deze kosten een grote impact op uw organisatie. Beheers de effecten van afwezigheid en verzuim. Verlaag de kosten en verhoog de productiviteit door het gebruik van een geautomatiseerde oplossing voor afwezigheidsbeheer.