Uitdagingen

Sinds de oprichting in 1994 heeft LondonWaste zich ontwikkeld tot een van de grootste afvalbeheerbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, dat actief is vanaf negen locaties in Londen. Voorheen was het absentiebeheer tamelijk elementair. Tijd en aanwezigheid waren gebaseerd op vertrouwen, de werknemers hielden hun eigen gewerkte uren bij, een foutgevoelig proces. Met verschillende locaties en 75 verschillende loonregels was er weinig inzicht in de absentie van werknemers. Analyse was niet mogelijk door een gebrek aan gecentraliseerde gegevens.

LondonWaste had een oplossing nodig die:

  • Een duidelijk beeld geeft van de tijdregistratie
  • Abesntie of te laat komen registreert, zodat passende actie genomen kan worden
  • Managementinformatie levert over trends in te laat komen, absentieniveaus en opgenomen vrije dagen
“Wij hebben 250 eigen werknemers en 300 werknemers van onderaannemers die 24/7 werken op negen locaties. Het is essentieel dat wij een volledig inzicht hebben in ons personeelsbestand. Onze Kronos-oplossing geeft ons een beeld van de absentie en stelt ons in staat om de productiviteit van elke locatie te meten.”

Mark Beattie
Head of Shared Services

Oplossingen

Toen Kronos net was geïnstalleerd, begonnen alle werknemers, ook de directeuren, hun werktijden te registreren met Workforce Timekeeper. LondonWaste zag hier onmiddellijk de voordelen van en sindsdien is het gebruik van de oplossing een standaardproces geworden.

Tijdregistratie en aanwezigheid

  • Onmiddellijk inzicht in te laten komen en absentie
  • Rapporten die periodes van absentie identificeren en trends benadrukken
  • Werknemers kunnen hun eigen gewerkte uren controleren

Resultaten

Door de introductie van Kronos ging LondonWaste van het tijdrovende handmatig bijhouden van gewerkte uren op elke locatie over op een systeem met gecentraliseerde informatie over absentieniveaus, te laat komen, vakantiesaldi en overuren. Dit systeem zorgt voor een nauwkeurig en eerlijk dossier voor elke werknemer. Het inzicht in onderbezetting maakt het mogelijk om onmiddellijk actie te ondernemen, wat uiteindelijk de productiviteit van het personeel verbetert. De oplossing biedt ook nuttige achtergrondinformatie om een beeld te krijgen van de houding van de werknemers ten aanzien van het werk, wat nuttig is voor HR-beoordelingen. Bovendien kunnen de werknemers hun eigen informatie over tijd en aanwezigheid controleren, waardoor geschillen over salarisbetalingen worden vermeden.

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

omdat onderbezetting zichtbaar is
en verholpen kan worden

NAUWKEURIG EN EERLIJK

bijhouden van de gewerkte uren voor alle werknemers,
minder geschillen over salarisbetaling