Kronos is een groot pleitbezorger van milieubewust zakendoen en het creëren van een duurzame werkplek voor werknemers. Wij hechten veel belang aan het ontwikkelen van producten die zowel efficiënt als hernieuwbaar zijn.

De hele Kronos-gemeenschap is proactief op zoek naar manieren om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. In onze visie wordt Kronos steeds duurzamer door aanzienlijk minder niet-vernieuwbare hulpbronnen te gebruiken, minder afval te produceren en duurzame gedragsveranderingen door te voeren. We blijven onze inspanningen daarbij voortdurend richten op gebieden waar we naar onze mening de grootste impact hebben:

  • Gebruik van duurzame producten;
  • Hergebruik en andere milieudiensten;
  • Duurzame bedrijfsvoering, met het accent op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en minder afval.

Tot op heden zijn onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid erkend door twee uit Massachusetts afkomstige organisaties: het Greener Chelmsford Initiative, voor onze programma's voor hergebruik en vermindering van afvalstoffen en door de Governor’s Clean Energy Challenge, voor het verminderen van de CO2-uitstoot van onze bedrijfscampus met meer dan 10 procent.

Daarnaast neemt Kronos actief deel aan het Rideshare-programma van het milieudepartement van de staat Massachusetts. Kronos zorgt voor stimulansen zoals gereserveerde parkeerplaatsen voor werknemers die carpoolen en biedt bovendien mogelijkheden om te telewerken.