UTRECHT,

Werknemers worden steeds mobieler en hebben steeds hogere verwachtingen ten aanzien van welke technologie ze nodig hebben op werk om hun prestaties continu te verbeteren. Het onderzoek 'Klaar voor de Cloud: De Cloud als strategische waarde voor kleine en middelgrote bedrijven' uitgevoerd in opdracht van Kronos, onder werknemers van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, toont veel interessante resultaten. Zo blijken de meeste respondenten goed op de hoogte te zijn van cloudtechnologie en zijn ze zich op grote schaal bewust van de vele voordelen die werken in de cloud biedt. Nu is het aan het MKB om dit enthousiasme te benutten om de productiviteit te vergroten, met behoud van de noodzakelijke organisatorische structuur en controlemechanismen.

Nieuwsfeiten

 • Cloudgebruik is alomtegenwoordig. Uit het rapport blijkt dat veel werknemers cloudapplicaties gebruiken en dat er de behoefte bestaat om meer dagelijkse activiteiten en processen rondom personeelsproductiviteit te integreren in de cloud.
 • Bijna twee derde van de medewerkers (64%) is van mening dat cloudapplicaties van groot belang zijn in het ondersteunen van hun dagelijkse werk;
 • 81% is van mening dat als zij mochten kiezen, ze een cloudtoepassing zouden verkiezen boven een fysiek systeem op locatie;
 • Bijna 8 uit 10 medewerkers (78%) verwacht dat het gebruik van cloudtoepassingen voor werkgerelateerde zaken in de komende twee jaar zal stijgen;
 • Gemiddeld gebruiken medewerkers zes verschillende cloudapplicaties per maand.
 • Personeel verwacht flexibiliteit. Het personeel ziet flexibele mogelijkheden zoals flexwerken als zeer belangrijk voor de toekomst. Hiervoor is de cloud erg belangrijk.
  • Flexibiliteit (91%) en real-time toegang (90%) worden genoemd als de twee grootste voordelen van de cloud. Beide stellen personeel in staat efficiënter te werken.
  • Flexibele mogelijkheden wordt door 57% van de medewerkers gezien als het grootste voordeel van de cloud voor het bedrijf.
 • IT wordt steeds belangrijker op de werkvloer. Het ondervraagde personeel gaf aan dat betrouwbare technologie wordt gezien als essentieel voor de waarborging van hun productiviteit en tevredenheid. Personeel is steeds meer 'verbonden' en eist dus ook de technologie die hen hierin ondersteunt. Dit is een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Cloudapplicaties moeten dit kunnen faciliteren.
 • Werknemers verwachten tegenwoordig dat hun werkgever voorziet in de technologie die zij nodig hebben om hun werk soepel uit te voeren. Dit wordt gezien als een fundamentele vereiste en betreft betrouwbare software (88%) en betrouwbare hardware (89%). Een competitief salaris is voor 83% van de medewerkers een belangrijke verwachting.
 • Bijna de helft (49%) van de werknemers geeft aan dat ze bij de keuze voor een werkgever kijken naar welke technologie en toepassingen er intern worden gebruikt.
 • De tijd is rijp voor cloud deployment. Veel MKB-bedrijven profiteren al van cloudimplementaties. Dit is het juiste moment voor het MKB om cloudtechnologie en alle bijkomende voordelen en toepassingen te omarmen en onderdeel te maken van hun bredere IT-strategie. Op die manier kunnen ze een veilige en flexibele werkomgeving bieden die het personeel verlangt en tegelijkertijd de productiviteit aanzienlijk verbeteren.
 • Het is verstandig voor bedrijven om hun beleid inzake cloudtoepassingen tijdig te herzien, om er zeker van te zijn dat ze optimaal gebruikmaken van de potentiele voordelen.
 • Minder dan de helft van de medewerkers (42%) geeft aan dat hun organisatie een duidelijk beleid heeft omtrent het beheer en verbeteren van cloudtoepassingen.
 • Over wie de 'eigenaar' is van de cloud zijn de meningen verdeeld: 21% denkt dat dit het management is. 32% denkt dat het beheer in handen is van de IT-afdeling en 35% is van mening dat het beheer van de cloud bij het personeel ligt.

Ondersteunend citaat

 • Rolf van Lierde, General Manager SMB Solutions, Kronos Benelux
  "We zien dat werknemers op dit moment al gebruikmaken van verschillende cloudapps en hier waarde uit lijken te halen. Snelheid, simpelheid en veiligheid zijn nog wel van belang. Het is nu essentieel dat meer kleine en middelgrote bedrijven kijken naar hoe zij de cloud het best kunnen inzetten, zodat niet alleen de productiviteit stijgt, maar het hen ook een platform levert om te concurreren in een steeds competitievere omgeving. Bij Kronos ervaren we een significante toename van implementaties in de Kronos Cloud, omdat klanten gebruik willen maken van alle voordelen die de cloud biedt."

Methodologie van het rapport

Voor het opstellen van het rapport zijn in maart 2015 1000 medewerkers ondervraagd in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Deze 1000 personeelsleden, waarvan 500 in het Verenigd Koninkrijk en 500 in Nederland en België, hebben allen een kantoorbaan. Zowel publieke als private organisaties werden bekeken. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Loudhouse, gevestigd in Londen.

Links en nuttige informatie