Workforce Analytics for Retail

Eén overzichtelijke weergave met personeelsgegevens, die onderbouwde beslissingen mogelijk maakt

Duidelijke en bruikbare personeelsgegevens binnen handbereik

Iedereen die ooit arbeidsprestaties van winkelpersoneel heeft beheerd zonder betrouwbare, real-time gegevens weet dat deze aanpak fundamentele tekortkomingen heeft. Maak gebruik van duidelijke en toegankelijke personeelsgegevens: één weergave met alle elementen van uw personeelsbestand waarmee u effectieve beslissingen kunt nemen en uw bedrijfsresultaten kunt veiligstellen.

Onze technologie vereenvoudigt personeelsbeheer met innovatieve functies.

Workforce Analytics for Retail - Feature 1

Uitgebreide rapporten met kerninformatie over de algemene bedrijfsprestaties

Workforce Analytics™ for Retail omvat drie retailspecifieke rapporten met details over arbeidsproductiviteit, planningsdetails en 7-daagse trends. Deze geven informatie over cruciale prestatiecijfers. De oplossing verzamelt meer dan 500 soorten kerngegevens zoals de verkoopcijfers per gewerkt uur, werkelijke verkoop versus prognoses en personeelskosten in verhouding tot verkoop. Hiermee beschikt u over alle vereiste gegevens voor kosten, productiviteit, overuren, planning en verzuim.

Workforce Analytics for Retail Feature 2

Aanwezigheidsbeleid effectief controleren met een speciaal dashboard

Het Attendance Insight Dashboard geeft informatie weer over verzuim op bedrijfsniveau. U kunt inzoomen op subsectoren aan de hand van criteria zoals het verzuimpercentage of de tijd die besteed wordt aan specifieke maatregelen. Workforce Absence Manager™, dat Workforce Attendance omvat, stelt u in staat om het aanwezigheidsbeleid te beheren. Met het Attendance Insight Dashboard kunt u de informatie verzamelen die nodig is om te bepalen hoe het aanwezigheidsbeleid in de praktijk werkt.

Workforce Analytics for Retail Feature 3

U kunt in realtime bijsturen dankzij de proactieve controlefuncties

U kunt nu het controleproces vereenvoudigen zodat potentiële problemen eerder worden herkend. Workforce Auditor™ analyseert uw gegevens, herkent clusters van vergelijkbare activiteiten en groepeert deze. Patronen worden gevisualiseerd op een dashboard zodat u de problemen kunt herkennen die nader onderzoek vergen. Gebieden met mogelijk misbruik of onderdelen van de organisatie waar extra training nodig is voor bestaand en nieuw beleid, zijn direct zichtbaar.

Goed onderbouwde beslissingen beginnen met volledig inzicht in personeelsgegevens.

Is uw bedrijfsproductiviteit ondermaats? Zijn de verzuimkosten van uw medewerkers te hoog, zowel wat hun salaris als hun productiviteit betreft? Dankzij de realtime zichtbaarheid van Workforce Analytics for Retail kent u de antwoorden op de dagelijkse vragen die een grote invloed hebben op uw bedrijfsresultaten.

 • Inzicht

  Krijg inzicht in de werking van uw personeelsbestand via allesomvattende realtimegegevens

 • Overzicht

  Op basis van uitgebreide rapporten worden de belangrijkste personeelsthema's samengevat in een overzichtelijke weergave

 • Mobiliteit

  Beheer actuele gegevens op uw tablet en geniet van een volledige zichtbaarheid

 • Op maat

  Retailspecifieke rapporten bieden inzicht in uw unieke bedrijfssituatie, inclusief kosten, planning en verzuim