Workforce Budgeting

Een betere operationele planning voor de retailsector via een betere samenwerking tussen de verschillende bedrijfs-, regio- en winkelniveaus.

Werk samen om een winnende verkoop- en werkplanning te creëren.

Wat gebeurt er wanneer de verkoopprognoses, werkplanning en budgetten op bedrijfsniveau geen afspiegeling zijn van de reële bezetting, planning en operationele wensen van de verschillende winkels? Dit gebrek aan samenwerking maakt het moeilijk voor winkel- en regiomanagers om te voldoen aan de verwachtingen van het hoofdkantoor met betrekking tot productiviteit, het verbeteren van de klantenservice en de verkoop.


 

Planning op bedrijfsniveau afstemmen op de uitvoering op winkelniveau.

Workforce Budgeting Feature 1

Een samenwerking waaraan iedereen een optimale bijdrage kan leveren

Overbrug de kloof tussen bedrijfs-, regio- en winkelmanagers. De Workforce Budgeting™-oplossing creëert een nieuw samenwerkingsniveau, waar regio- en bedrijfsmanagers samen budget- en werkplannen kunnen ontwikkelen die algemeen aanvaard worden en zo de bezetting en operationele vereisten af te stemmen op de bedrijfsomzet en productiviteitsdoelen.

Workforce Budgeting Feature 2

Historische trends zijn een belangrijke referentiepunt

Workforce Budgeting werkt met een krachtige engine voor bedrijfs- en werkprognoses, die gebruik maakt van historische trends en realistische budgetten genereert. Wat is de beste strategie om planningsbeslissingen te nemen: puur giswerk of gebruik maken van informatie gebaseerd op jaarlijkse trends?

Workforce Budgeting Feature 3

Eenvoudig plannen voor elk mogelijk scenario

Voer wat-als-scenario's uit door werkuren, normen en loontarieven aan te passen en krijg het beste resultaat. Bovendien kunt u de arbeidskosten in de hand houden door met Workforce Scheduler het goedgekeurde budget af te stemmen op de werkelijke loonvoorwaarden voor werknemers.

Echte samenwerking en betere resultaten beginnen hier.

Workforce Budgeting™ is een gebruiksvriendelijke oplossing voor uw grootste samenwerkingsuitdagingen. Alle partijen – hoofdkantoor, regio- en salesmanagers – beschikken over alle informatie die ze nodig hebben om overeenstemming te bereiken over verkoopprognoses, werkplannen en budgetten.

 • Samenbrengen

  Breng bedrijfs- en regiomanagers bij elkaar zodat ze juiste bedrijfsbeslissingen kunnen nemen

 • Teamgericht

  De teamgerichte technologie laat iedereen toe om een bijdrage te leveren of om de inhoud van de planning te herzien 

 • Geïntegreerd

  De beproefde technologie vereenvoudigt de integratie in de hele organisatie

 • Resultaatgericht

  Lokale winkels zijn in staat om te voldoen aan de verwachtingen van de hoofdvestiging op het gebied van verkoop, productiviteit en klantenservice