Workforce Ready Scheduler

Verbeter de planningsefficiëntie. Optimaliseer de personeelsproductiviteit.

Een afspraak maken Demo Centre

Maak planningen die de bezettingsvereisten afstemmen op het budget en de vraag.

Het opstellen van werkroosters kan tijdrovend, foutgevoelig en frustrerend zijn. Het gebruik van rekenbladen en semi-geautomatiseerde systemen voor het opstellen van planningen voor een heterogene groep werknemers kan negatieve gevolgen hebben, zoals overbezetting, onderbezette diensten en ondermaatse prestaties. Hoe kunt u optimale werkroosters opstellen, invullen, beheren en controleren op een kostenbesparende manier en zo de doelstellingen op het gebied van output en serviceniveau behalen?

Neem beter onderbouwde en kostenefficiënte planningsbeslissingen.

Workforce Ready Scheduler Feature 1

Onze geavanceerde planningstools helpen arbeidskosten in de hand te houden

Kronos Workforce Ready® Scheduler helpt u om nauwkeurige werkroosters op te stellen, waarin de bezetting wordt afgestemd op de verwachte vraag. Zo wordt overbezetting voorkomen, moet u minder een beroep doen op externe werkkrachten en betaalt u minder overuren uit. Automatische meldingen geven aan wanneer werkplanningen budgetlimieten overschrijden, zodat u correcties kunt aanbrengen.

Workforce Ready Scheduler Feature 2

Efficiënte werkroosters voor een betere compliance

Nadat u het rooster hebt aangemaakt, vult u openstaande diensten in en optimaliseert u zo de productiviteit en minimaliseert u de compliancerisico's. Het systeem sorteert de werknemers automatisch op basis van vooraf gedefinieerde criteria zoals beschikbaarheid, voorkeuren, vaardigheden, certificeringen, cao's en arbeidswetgeving, zodat u de juiste persoon kunt toewijzen aan elke post. U ontvangt automatisch een melding als planningsacties in strijd zijn met opgestelde regels, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen en de regels worden nageleefd. 

Workforce Ready Scheduler Feature 3

Meet de effectiviteit van werkroosters en stimuleer verbetering.

De rapportagefuncties in Workforce Ready Scheduler maken het eenvoudiger om vorige werkplanningen te beoordelen, hun doeltreffendheid te meten en opgedane ervaring toe te passen voor betere planningsbeslissingen. Geef bezettingsoverzichten weer waarin u snel openstaande diensten kunt detecteren. Vergelijk het budget en de werkelijke uitgaven om te hoge uitgaven te identificeren. Verder kunt u voorlopige en definitieve planningsversies vergelijken om te zien hoeveel wijzigingen nodig waren om de bezetting effectief af te stemmen op het budget en de vraag.

Workforce Ready Scheduler Feature 4

De betrokkenheid van werknemers vergroten via selfservice

Geef werknemers meer controle over hun eigen planning en creëer zo meer betrokkenheid en een betere werksfeer. Werknemers kunnen zich aanmelden voor een openstaande dienst, een aanvraag indienen voor een dienst of een dienst omwisselen met een collega, en dit allemaal via hun computer of mobiel apparaat. Deze selfservicetools geven werknemers meer zeggenschap over hun werkrooster en maken het proces transparanter. 

Vergroot de productiviteit en stimuleer compliance.

Met Workforce Ready Scheduler vermijdt u puzzelwerk: stem beschikbaarheid, vaardigheden en vraag op elkaar af en stel een efficiënt en effectief werkrooster op voor een maximale productiviteit en compliance met minimale kosten. 

 • Beheersing van arbeidskosten

  Beter onderbouwde planningsbeslissingen die rekening houden met budgetbeperkingen

 • Personeelsproductiviteit verhogen

  Stem de bezetting af op de schommelende vraag

 • Compliancerisico beperken

  Automatisch uitvoering van planningsbeleid, arbeidswetgeving en cao's

 • Vereenvoudig het opstellen en beheren van werkroosters

  Managers kunnen zich meer richten op strategische prioriteiten